Missie

Wat is onze missie?

Kringloopwinkel De Graanschuur is een zelfstandig onderdeel van Stichting Immanuël. Immanuël betekent: ‘ God is met ons’. Het is ook God die ons de opdracht geeft om er te willen zijn voor onze medemens. Zowel in eigen land als in Roemenië. Het werk van de Graanschuur draagt bij aan de doelen van ontwikkeling en hulpverlening die wij nastreven in Roemenië.

Wij werken volgens drie pijlers van ontwikkeling en hulpverlening in Roemenië:
Evangelisatie: wij brengen aan de inwoners, vooral zigeuners, het evangelie en daarmee hoop in hun leven.

Hulpverlening: Wij kiezen ervoor om hulp te bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden. Dit doen wij o.a. door het verstrekken van voedselpakketten op die plaatsen waar het echt noodzakelijk is. Ook helpen we deze mensen bij basisvoorzieningen zoals een goed matras, kleding of andere noodzakelijke spullen. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen mensen. Gods liefde gaat uit naar alle mensen. Wij proberen op deze manier dit zichtbaar te maken.

Ontwikkeling: wij geven training aan jonge mensen, organiseren speciale projecten voor tienermeiden. Wij verstrekken zaaigoed en zaad om eigen groenten en aardappelen te kweken. Wij willen de Roemenen helpen meer en meer in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Daarnaast helpen wij bij werkgelegenheidsprojecten, door bijvoorbeeld landbouwgrond aan te kopen waar zigeuners gewassen kunnen verbouwen.

Vanuit onze vestiging in Reghin / Solovastru (centraal Roemenie) werken wij en richten ons op een aantal gebieden in voornamelijk het noord-oosten en midden van dit land. Totaal gaat het om circa 58 dorpen met 10.000 inwoners. Om al deze plaatsen te kunnen bedienen werken wij lokaal met betrouwbare contactpersonen. Door dit netwerk van contacten zijn wij in staat om dit te kunnen realiseren.

Tijdens de humanitaire activiteiten stellen mensen ons vragen naar onze motivatie en beweegredenen. Het is bijzonder om dan te kunnen vertellen over Gods liefde voor en betrokkenheid bij deze mensen.

Voor verdere informatie kunt terecht op onze website van Stichting Immanuel:
www.immanuelhoogezand.nl